Pack King Automatic Equipment Co., Ltd.

E-pošta: jade@packingconveyor.com  Telefon: +86-13927222182

Dizajn projekta

Materijal se transportira na vagu za više glava dizalom Z-tipa.

Mjerač s više glava ravnomjerno će rasporediti materijal do svake utičnice, a zatim do stroja za pakiranje.

Mašina za pakovanje će transportovati zapakovani gotov proizvod kroz transporter gotovih proizvoda.

Materijal se transporteru za nagibne trake prenosi na višeglavnu vagu.

Vaga s više glava ravnomjerno raspoređuje materijal u svaku utičnicu, a zatim ga unosi u stroj za pakiranje.

Mašina za pakovanje će poslati gotov proizvod kroz horizontalni transporter.

Vaga s više glava i mašina za pakiranje rade na radnoj platformi, a vodoravni transporter postavljen je ispod radne platforme.

Materijal se transporteru za nagibne trake prenosi na višeglavnu vagu.

Vaga s više glava ravnomjerno raspoređuje materijal u svaku utičnicu, a zatim ga unosi u stroj za pakiranje.

Mašina za pakovanje će poslati gotov proizvod kroz horizontalni transporter.

Vaga s više glava ravnomjerno raspoređuje materijal na transporter s nagnutom zdjelom, transporter s nagnutom zdjelom transportirat će materijal do stroja za pakiranje, stroj za pakiranje bit će pakiran kroz transporter gotovih proizvoda do rotacijskog stola.